Feb 2019
NPTSČPS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Lista prepovedanih snovi in tehnik

admin | Tor, 03.02.2004

(veljavna od 1. januarja 2004)

SNOVI IN METODE, KI SO PREPOVEDANE NA TEKMOVANJU:

PREPOVEDANE SNOVI

S1. POŽIVILA
Prepovedana so naslednja poživila vključujoč optično L- in D- izomero, kjer jo poznamo:
adrafinil, amfepramon, amifenazol, amfetamin, amfetaminil, benzfentamin, bromantan, karfedon, katin*, klobenzoreks, kokain, dimetilamfetamin, efedrin**, etilamfetamin, etilefrin, fencamfamin, fenetilin, fenfluramin, fenproporeks, furfenoreks, mefenoreks, mefenteramin,mesocarb, metamfetamin, metilamfetamin, metilendioksiamfetamin, metilendioksimetamfetamin, metilefedrin**, metilfenidat, modafinil, niketamid, norfenfluramin, parahidroksiamfetamin, pemolin, fendimetrazin, fenmetrazin, fentermin, prolintan, selegilin, strihnin in ostale snovi s podobno kemijsko strukturo ali podoben farmakološki učinek***
• *Katin je prepovedan, ko je njegova koncentracija v urinu večja kot 5 µg/ml (5 mg/l).
• **Efedrin in metilefedrin sta prepovedana, ko je koncentracija kateregakoli od njih večja kot 10 µg/ml (10 mg/l).
• ***Snovi, ki so vključene v »2004 spremljajoči program« (2004 Monitoring Program) niso tretirane kot prepovedane substance.

S2. NARKOTIKI
Prepovedani so naslednji narkotiki:
Buprenorfin, dekstromoramid, diamorfin (heroin), hidromorfin, metadon, morfin, oksikodon, oksimorfon, pentazocin in petidin.

S3. KANABIONOIDI
Kanabinoidi (npr. hašiš, marihuana) so prepovedani.

S4. ANABOLIČNI AGENSI
Anabolični agensi so prepovedani.
1. Anabolični androgeni steroidi (AAS)
a. Eksogeni* AAS, ki so navedeni spodaj, vendar ne omejeno na seznam:
Androstendion, bolasteron, boldion, danazol, dehidroklormetiltestosteron, delta1- androsten-3,17-dion, drostanolon, drostanediol, fluoksimestron, formebolon, gestrinon, 4-hidroksitestosteron, 4-hidroksi-19-nortestosteron, kinbolon, klostebol, mestenolon, mesterolon, metandienon, metenolon, metandriol, metiltestosteron, miboleron, nandrolon, 19-norandrostendiol, 19-norandrostendion, norboleton, noretandrolon, oksabolon, oksandrolon, oksimestron, oksimetolon, stanozolol, stenbolon, 1-testosteron (delta1-dihidro-testosteron), trenbolon in njihovi analogi#.
b. Endogeni** AAS, ki so navedeni spodaj, vendar ne omejeno na seznam:
Androstendiol, androstendion, dehidroepiandrosteron (DHEA), dihidrotestosteron (DHT), testosteron in njihovi analogi#. V primerih, ko je katera od zgoraj navedenih snovi, lahko tudi naravni proizvod telesa, tretirama tak vzorec kot pozitiven v primerih, ko ugotovljena koncentracija snovi ali presnovka oziroma označevalca odstopa od vrednosti, ki jih običajno najdemo pri ljudeh in ki niso prisotne pri normalni endogeni produkciji. Rezultat analize se ne proglasi za pozitivnega, če športnik uspe dokazati, da je njegov rezultat posledica patološkega ali fiziološkega stanja organizma. Naloga laboratorija je, da v vsakem primeru, na osnovi zanesljivih analitskih metod, poda rezultat, ki kaže na eksogeno uporabo prepovedanih snovi.
Če laboratorijski rezultat ni dokončen in ni podan rezultat v smislu gornjega paragrafa, lahko ustrezna antidopinška organizacija izvede nadaljne raziskave, da eventuelno dokaže zlorabo anabolikov.
Če laboratorij poda razmerje T/E v urinu večje od 6, je nujno potrebno izvesti nadaljne postopke, da se ugotovi iz kakšnih razlogov je to razmerje povišano (fiziološki, patološki).
V obeh primerih raziskava vsebuje pregled prejšnih testiranj, tekoča testiranja in endokrinološke raziskave. Če prejšni testi niso na voljo, mora športnik opraviti endokrinološko testiranje ali pa biti nenapovedano testiran najmanj trikrat v obdobju treh mesecev.
V primeru, ko športnik odkloni sodelovanje pri nadaljni raziskavi, se vzorec jemlje kot pozitiven.
2. Ostali anabolični agensi
Klenbuterol, zeranol.
*eksogeni – se nanaša na snov, ki je telo ne more proizvajati.
**endogeni – se nanaša na snov, ki jo telo lahko proizvaja.
#analog – je definiran kot snov, ki nastane z modifikacijo ali sprŠportnica leta
Urša Kragelj
Športnik leta
Simon Oven


 
Oblikovanje O3 | Programiranje mimateam