Feb 2019
NPTSČPS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Pravilnik o članstvu v državni reprezentanci

admin | Sre, 24.12.2003

Na podlagi  2.točke prvega odstavka 22. člena Statuta Kajakaške zveze Slovenije (KZS) je predsedstvo KZS na seji dne 10. junija 2003 sprejelo


Pravilnik o članstvu v državni reprezentanci

1. člen

S tem Pravilnikom (pravilnik) je določen način pridobitve članstva v državni reprezentanci ter pravice in dolžnosti članov in KZS.

2. člen

Uvrstitvijo v reprezentanco si tekmovalec pridobi:

a) na izbirnih tekmah na osnovi veljavnih kriterijev KZS ali,
b) na osnovi predloga strokovnega sveta KZS, ki ga potrdi predsedstvo KZS.

3. člen

Člani državne reprezentance so dolžni sodelovati v programu reprezentance, ki ga sprejme predsedstvo KZS.

4. člen

Člani reprezentance imajo v času članstva v reprezentanci predvsem naslednje dolžnosti:

1. izvajati načrtovan program priprav in tekmovanj;
2. v primeru izostanka zaradi bolezni, poškodbe ali drugih vzrokov,obvestiti o tem direktorja reprezentanc, ki tudi odloča o upravičenosti odsotnosti;
3. skrbeti za optimalno pripravo na tekmovanja;
4. skrbeti za športni način življenja v celotnem ciklu priprav in tekmovanj;
5. skrbeti za pozitivno podobo in odnos do reprezentance;
6. nositi uradno opremo reprezentance na vseh pripravah, tekmovanjih in medijskih nastopih reprezentance do zagotovitve nove opreme v naslednji sezoni;
7. skrbeti, da v času članstva v reprezentanci predstavljajo sponzorje reprezentance na za to določenih mestih (po protokolu o nošenju sponzorskih znakov);
8. v primeru bolezni ali poškodbe o tem obvestiti glavnega trenerja ekipe in zdravnika reprezentance;
9. sodelovati na vseh marketinških akcijah reprezentance in pokroviteljev. 

5. člen

(1) Kajakaška zveza Slovenije reprezentatom zagotavlja:

1. pokritje stroškov bivanja in prehrane na pripravah in tekmovanjih, ki so v programu reprezentance;
2. organiziran prevoz na priprave in tekmovanja z zbirnega mesta, ki ga določi vodja ekipe;
3. uradno oblačilo za tekmovanja najvišjega ranga (svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetovni pokal);
4. strokovno vodenje na skupnih pripravah in tekmovanjih;
5. sodelovanje s trenerji reprezentance izven programa skupnih priprav in tekmovanj;
6. strokovno programiran program treninga;
7. meritve - spremljanje treniranosti;
8. športno medicinsko kontrolo;
9. nezgodno zavarovanje v času priprav in tekmovanj;
10. sodelovanje fizoterapevta v primeru poškodb in na tekmovanjih najvišjega ranga;
11. sodelovanje psihologa na področju psihološke priprave;
12. pomoč pri urejanju statusa vrhunskega športnika (v sodelovanu s OKS -ZŠZ);
13. dodatno športno opremo v primeru podpisa posebnih dogovorov z opremljevalci.
14. nagrade za vrhunske tekmovalne dosežke v skladu z vrednostno lestvico (priloga 1), ki je sestavni del tega pravilnika.

6. člen

(1) Tekmovalci v času članstva v državni reprezentanci lahko reklamirajo individualne in pokrovitelje društva pod naslednjimi pogoji:

1. nalepka na zadnjem delu čolna (individualni pokrovitelj) v izmeri 500 cm2;
2. nalepka na zadnjem delu čolna (pokrovitelj društva) v izmeri 500 cm2;
3. nalepka na čeladi (individualni pokrovitelj);
4. znak na anoraku 1x 100 cm2 (na rokavu);
5. znak na uradni trenirki 1 x 60 cm2 (ena nalepka na rokavu);
6. znak na vetrovki 1 x 60 cm2 (na rokavu);
7. znak na majici 1 x 60 cm2 (na rokavu).

(2) Pokrovitelji iz prvega odstavka tega člena se morajo izključevati s sponzorji reprezentance na tekmovanjih najvišjega ranga (svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, svetovni pokal).

7. člen

(1) O sodelovanju v reprezentanci se sklene pogodba med KZS, tekmovalcem in njegovim društvom.

(2) KZS sme s posamŠportnica leta
Urša Kragelj
Športnik leta
Simon Oven


 
Oblikovanje O3 | Programiranje mimateam