Feb 2019
NPTSČPS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Pravilnik o licenciranju trenerjev in drugih uradn

admin | Čet, 08.01.2004

Na podlagi II. točke prvega odstavka 22. člena Statuta KZS je predsedstvo na svoji seji dne 28.10.2002 sprejelo

Pravilnik o licenciranju trenerjev in drugih uradnih oseb v KZS


1. člen

Ta pravilnik je z namenom urejanja vprašanj licenciranja trenerjev in drugih uradnih spremljevalcev na domačih in mednarodnih tekmovanjih sprejelo predsedstvo KZS.


2. člen

Pravico opravljanja dela  v statusu uradne osebe kot vodja ali trener ekipe na kajakaških tekmovanjih se ureja s sistemom licenčnih dovoljenj. Licenčna dovoljenja so po zahtevnosti in odgovornosti štirih kategorij.

Vsaka višja kategorija daje vsa pooblastila in vse pravice za opravljanje del, ki jih omogočajo nižje licenčne kategorije.

Najvišje kategorije je licena A, srednje kategorije je licenca B, najnižje kategorije pa licenca C in D.


3. člen

Licenco A pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje :

-da ima visoko ali višjo izobrazbo Fakultete za šport ali III. stopnjo strokovne uposobljenosti na področju kajakaštva
-da podaljšuje licenco z obnovitvenimi seminarji vsako leto
 
in naslednji splošni pogoji :
 
-da je državljan Republike Slovenje ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno razmerje po zakonodaji Republike Slovenije,
-da vsaj pasivno obvlada en svetovni jezik,
-da je član KZS
-da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence.


4. člen

Licenco B pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje :

- da ima izobrazbo učitelja kajakaštva ali II. stopnjo strokovne uposobljenosti na področju kajakaštva,
-da podaljšuje licenco B z obnovitvenimi seminarji ali seminarsko nalogo vsako leto

in naslednje splošne pogoje :

-da je državljan Republike Slovenije ali tuji državljan, ki ima urejeno delovno razmerje po zakonodaji Republike Slovenije,
-da pasivno obvalda vsaj en svetovni jezik,
-da je član KZS
-da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence.


5. člen

Licenco C pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje :

-da ima izobrazbo vodnika kajaka na divji ali mirni vodi ali I. stopnjo strokovne usposobljenosti na podočju kajakaštva,
-da podaljšuje licenco C z obnovitvenimi seminarji na vsake dve leti

in naslednje splošne pogoje :

-da je državljan Republike Slovenije ali tuji držvaljan, ki ima urejeno delovno razmerje po zakonodaji Republike Slovenije,
-da je član KZS
-da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence.


6. člen

Licenco D pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje :

-da ima opravljen seminar za licenco D,
-da obnavalja licenco D z obnovitvenimi seminarji na vsake dve leti
 
in naslednje splošne pogoje :

-da je državljan Republike Slovenije ali tuji držvaljan, ki ima urejeno delovno razmerje po zakonodaji Republike Slovenije,
-da je član KZS
-da njeno vedenje v javnosti ne pogojuje zadržkov v zvezi s pridobitvijo trenerske licence.


7. člen

Določenim kajakaškim delavcem (funcionarjem, staršem  in drugim odgovornim osebam v tekmovalnem in trenažnem procesu, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjih členov, lahko pooblaščeni organ KZS izda licence A, B in C.

Predlog za izdajo licenc A, B in C daje tehnièno tekmovalna komisija KZS za izdajo licenc C pa dajejo predloge klubi.


8. člen

Licenčna dovoljenja A in B  kategorije izdaja in odvzema pooblaščen organ KZS za obdobje ene tekmovalne sezone, licenco C in D pa na obdobje dveh tekmoŠportnica leta
Urša Kragelj
Športnik leta
Simon Oven


 
Oblikovanje O3 | Programiranje mimateam