Feb 2019
NPTSČPS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Pravilnik o zdravniških pregledih

admin | Čet, 08.01.2004

Na podlagi II. točke prvega odstavka 22. člena Statuta KZS je predsedstvo na svoji seji dne 28.10.2002 sprejelo


Pravilnik o zdravniških pregledih


I. Splošne določbe

1. Ta pravilnik predpisuje obveznosti klubov in KZS pri izvajanju zdravniških pregledov.
 
2. Zdravniški pregledi se izvajajo zaradi zagotavljanja čim večje zdravstvene ravni v kajakaštvu in preventivne dejavnosti.
 
3. Naloge klubov in KZS :
-prevenitvna dejavnost in zagotavljanje najvišje zdravstvene ravni udeležencev v kajakaštvu,
-izvajati minimalne ukrepe, ki naj zagotavljajo čim boljšo zdravstvo stanje udeležencev,
-kontrole rednosti opravljanja zdravniških pregledov,
-aktivno zasledovanje zdravstvenega stanja udeležencev ter spremljanje sprememb in specifičnih pojavov,
-sodelovanje z drugimi sorodnimi službami in državnimi ustanovami.

II. Organizacijski sestav - dejavnost 

4. Osnovna poteba zdravniških pregledov je preventivno zavarovanje tekmovalcev, trenerjev in članov delujočih v klubu ali KZS.
 
5. Udeležba vseh zavezancev za zdravniški pregled zagotovi klub pri pooblaščenm zdravniku v pooblaščenih zdravstvenih zavodih in zasebnih ordinacijah.
 
6. Pooblaščenim zdravnikom je potrebno dati v potrditev klubsko - člansko izkaznico. Pooblaščeni zdravnik mora voditi samostojno zdravstveno kartoteko posameznika.
 
7. Zdravniški pregledi zajemajo preglede,ki jih predpisuje Ur. l. RS št. 19/12.3.1998.
 
8. Vsi, ki imajo status športnika morajo biti sistematično pregledani, (po predvidenem programu športnika) vsako leto pred začetkom športne sezone.
 
9. Kategorizirani športniki morajo opraviti zdravniški pregled 1 x letno pri pooblaščeni ustanovi s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
 
10. Za kategorije mlajši / starejši dečki in deklice in mlajši / starejši mladinci in mladinke veljajo sistemski zdravniški pregledi opravljeni v šolah pri pooblšačenih zdravnikih. Zdravniški pregledi morajo biti opravljeni enkrat   letno.
 
11. Preventivne zdravstvene preglede morajo opraviti pri pooblaščenih zdravnikih tudi trenerji (licenca A, B in C) in sicer vsakih 36 mesecev.

III. Dejavne obveznosti klubov in KZS

12. Klubi so obvezni, da zagotavljajo pravočasno izvedbo zdravniških pregledov in vodijo evidenco o rednosti le - teh.
 
13. Klubi so dolžni obvestiti  zdravnika KZS o specifičnih pojavih obolenj.
 
14. Klubi so dolžni zagotoviti ažurnost vpisa zdravniških pregledov v članske izkaznice (rubrika zdravniški pregledi) in le-to do 1.3. v tekoči sezoni dostaviti na KZS, kjer se izvrši verifikacija.

IV. Obveznosti kluba, KZS pri organiziranju prireditev, tekmovanj

15. Prireditelj je dolžan izvesti pregled ali imajo nastopajoči opravljen zdravniški pregled. Za tekme ranga  1,2 in 3 opravi pregled delegat. Za nižje nivoje tekmovanj  opravi pregled organizator sam in sicer odgovorni za zdravniško - reševalno službo
 
16. Prireditelj ali delegat je dolžan prepovedati nastop tekmovalcem, ki nimajo opravljenega zdravniškega pregleda ali če obstoji utemeljen sum, da zaradi trenutnega zdravstvenega stanja tekmovalec ni sposoben nastopanja oziroma bi z nastopanjem ogrozil sebe ali druge.
 
17. Klubi ali KZS (državna reprezentanca) so pri prijavah tekmovalcev, dolžni obvestiti prireditelja (vodjo tekmovanja) o tekmovalcu z specifičnimi zdravstvenimi problemi ali uživanju posebnih zdravil, če to ni navedeno v njegovi članski izkaznici.
 
18. Za tuje nastopajoče tekmovalce mora organizator pridobiti izjavo (od vodje ekipe ali tekmovalca), da so nastopajoči zdravstveno usposobljeni za tekmovanje (izjave kot dokument se dobi na KZS).

V. Končne določbeŠportnica leta
Urša Kragelj
Športnik leta
Simon Oven


 
Oblikovanje O3 | Programiranje mimateam