Jul 2020
NPTSČPS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Ocenjevalci

admin | Pet, 22.03.2013

KDO LAHKO IZVAJA OCENJEVANJE

Ocenjevanje po sistemu Barvna vesla lahko izvaja licenciran kader znotraj KZS, KAJAKAŠKIH DRUŠTEV in DRUGIH ORGANIZACIJ (gospodarske družbe, CŠOD, RKS, ZPM…). Pri ocenjevanju morata biti vedno prisotna 2 licencirana ocenjevalca.

Pristojnosti kadra posameznih stopenj usposobljenosti pri ocenjevanju kajakaških znanj po sistemu Barvna vesla:

STOPNJA USPOSOBLJENOSTI          BARVNA VESLA                                          

U1                                                     belo, rumeno

U2                                                     belo, rumeno, zeleno, modro

U3                                                     belo, rumeno, zeleno, modro, rdeče, črno

Licenčne seminarje za ocenjevalce organizira Kajakaška zveza Slovenije po potrebi, znotraj vsakoletnih licenčnih seminarjev za učitelje in trenerje kajaka. Potem, ko si kandidat pridobi licenco za ocenjevanje posamezne stopnje, jo podaljšuje z istimi licenčnimi seminarji, kot podaljšuje licenco za delo. Ko/če želi licenco za ocenjevanje višjih stopenj, mora ponovno na licenčni seminar za ocenjevalce, in sicer za stopnjo, ki jo želi ocenjevati. Za podeljevanje rdečega in črnega vesla mora kandidat, ki je opravljal tečaj usposabljanja za učitelja kajaka pred letom 2004, zaradi različne zahtevnosti tečajev usposabljanja do tega leta, opraviti tudi preizkus praktičnega znanja.

 

ADMINISTRATIVNE NALOGE OCENJEVALCA

 1. Vodja ocenjevanja je dolžan voditi ocenjevanje v skladu s standardi ocenjevanja po sistemu Barvna vesla (EPP).
 1. Kandidatom, ki uspešno opravijo teste, izda potrdilo, ki ga v ta namen dobi pri Kajakaški zvezi Slovenije (diploma barvna vesla). Kandidatom, ki še nimajo izkaznice, izda tudi to.
 1. Med ocenjevanjem vodi zapisnik. V pomoč mu je lahko OBRAZEC OCENJEVALCA.
 1. Po končanem ocenjevanju na Kajakaško zvezo Slovenije čim prej dostavi poročilo o izvedenem ocenjevanju v elektronski obliki, ki obsega 2 obrazca. Prvi je obrazec imenovan RAZVID (obrazca najdete na dnu strani), kjer morajo biti naslednji podatki:
 1. kraj in datum ocenjevanja
 2. imena in strokovni nazivi ocenjevalcev
 3. spisek kandidatov, ki so uspešno opravili preizkus z njihovimi osebnimi podatki:
 • priimek in ime
 • datum rojstva
 • ostali osebni podatki niso obvezni.

           Na drugem obrazcu imenovanem PRIJAVLJENI morajo biti naslednji podatki:

 1. kraj in datum ocenjevanja
 2. imena in strokovni naziv ocenjevalcev
 3. spisek vseh prijavljenih na ocenjevanje (tudi tistih, ki testa niso opravili) z naslednjimI osebnimi podatki:
 • priimek in ime
 • datum rojstva
 • klub, organizacija iz katere kandidat izhaja (ni obvezno                                      V primeru, da so vsi kandidati opravili preizkus v enem roku, obrazca PRIJAVLJENI ni potrebno izpolnjevati.
 1. Diplome so plačljive:

RUMENO VESLO        2€

ZELENO VESLO          4€

       MODRO VESLO          6€

Partnerji KZS oz. izvajalci ocenjevanja jih lahko naročijo na KZS. K prvi podeljeni diplomi spada tudi IZKAZNICA BARVNA VESLA. Izvajalec ocenjevanja sam določi ceno ocenjevanja in to, ali bo vrednost ocenjevanja in diplome upošteval že v morebitnem tečaju ali ne.

Mednarodne standarde v angleškem jeziku najdete na tej povezavi.

    

 

 

Navodila za ocenjevanje

 

 

 

Razvid - rumeno veslo

Razvid - zeleno veslo

 Športnica leta
Eva Terčelj
Športnik leta
Luka Božič


 
Oblikovanje O3 | Programiranje mimateam